ηπατόπτωση

ηπατόπτωση
η
ιατρ. μετατόπιση τού ήπατος προς τα κάτω, η οποία προέρχεται από χαλάρωση τών συνδέσμων που τό συγκρατούν.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. hepatoptosis < hepato- (πρβλ. ηπατο- < ήπαρ, -ατος) + ptosis (πρβλ. πτώσις)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”